Dobrodošli, da razgibate misli in vzpodbudite duha ...

Rada Lečič
SLOVENŠČINA OD A DO Ž
1. in 2. del
učbenik za začetnike in učbenik za nadaljevalce

“Univerzalni” različici 1. in 2. dela učbenika Slovenščina od A do Ž, z besedilom samo v slovenščini in s slovensko-angleškim slovarjem. Barvita oprema obeh knjig s številnimi fotografijami in ilustracijami poskrbi za popestritev in prijaznost učnega gradiva. Format: 22 x 28 cm, obseg: 182 oziroma 184 strani.

Učbenik za začetnike (1. del) je namenjen študentom slovenščine ali udeležencem začetnih tečajev, ki želijo po Skupnem evropskem jezikovnem okviru doseči stopnjo znanja A1 (vstopna raven) in A2 (vmesna raven). Uporabnika 10 lekcij s 26 besedili vodi skozi vsakdanje življenjske situacije. Poleg kratkih razlag so sestavni del učbenika še vaje, rešitve in slovnične tabele z vsemi pregibalnimi vzorci, široko uporabnost pa učbeniku dodaja slovensko-angleški slovar z 2300 besedami. Učbenik je primeren tudi za samouke, saj so vsa besedila naglašena, za slušno razumevanje pa so dodani tudi zvočni posnetki besedil iz lekcij.

Učbenik za nadaljevalce (2. del) je namenjen učenju slovenščine na višji ravni. V njem je deset vsebinskih sklopov z že znanim in novim, aktualno rabljenim besediščem. Besedila z različnimi tematikami (slovenski običaji, legende, pravljice, ljudske in umetne pesmi, članki, slovenska kuhinja, študentsko delo, vprašanje zdravniku …) so naglašena in za slušno razumevanje tudi posneta. V lekcijah so obravnavani: • samostalniki druge ženske sklanjatve; • svojilni pridevnik; • premi in odvisni govor; • glagolski vid (nedovršni in dovršni glagoli); • posebnosti samostalnikov moškega, srednjega in ženskega spola; • oziralni zaimki; • povratni osebni zaimek sebe (se) in povratni svojilni zaimek svoj; • trpni deležnik na -n/-t in glagolnik; • pridevniški zaimki; • stopnjevanje prislova; • določna oblika pridevnika; • skupna imena; • namenilnik; • modalni glagoli; • samostalniški zaimki; • povedkovnik; • vezniki; • predlogi.
Učbenik poleg številnih vaj z rešitvami vsebuje tudi slovnične tabele z vsemi pregibalnimi vzorci in dva slovarja (slovensko-angleškega z več kot 4500 besedami ter slovar nedovršnih in dovršnih glagolov, v katerem so poleg glagolov iz učbenika še nekateri drugi pogosti glagoli).

Cena 1. dela: 30,00 evrov, spletna cena: 27,00 evrov

Cena 2. dela: 34,00 evrov, spletna cena: 30,60 evrov

 

 

 

 

 

 

 

ZVOKOVNI DODATEK

Učbenikoma Slovenščina od A do Ž  so za slušno razumevanje dodani zvočni posnetki besedil iz lekcij.
Če jim želite prisluhniti ali si jih naložiti v svoj arhiv, kliknite

TUKAJ (1. del) ali

TUKAJ (2. del).


 

Rada Lečič
SLOVENŠČINA OD A DO Ž / SLOVENAČKI OD A DO Ž
učbenik za začetnike / udžbenik za početnike

Učbenik v srbskem prevodu je namenjen študentom slovenščine ali udeležencem tečajev, ki želijo po Skupnem evropskem jezikovnem okviru doseči stopnjo znanja A1 (vstopna raven) in A2 (vmesna raven). Vsak izmed desetih vsebinskih sklopov oziroma lekcij vsebuje nabor leksikalnih in slovničnih novosti, ki jih mora naslovnik s krajšimi dvojezičnimi besedili usvojiti in utrditi. Poudarek je na praktičnem delu utrjevanja izgovarjave, pisave, pravilnih oblik in pomenov besed in njihove razvrstitve v stavčno poved. Nove pomenske in slovnične vsebine se nadgrajujejo in jezikovno in slovnično stopnjujejo.

Uporabnika 10 lekcij s 26 besedili vodi skozi vsakdanje življenjske situacije. Poleg kratkih razlag so sestavni del učbenika še vaje, rešitve, slovnične tabele z vsemi pregibalnimi vzorci ter slovensko-srbski slovar z 2300 besedami. Učbenik je primeren tudi za samouke, saj so vsa besedila naglašena, za slušno razumevanje pa so dodani tudi zvočni posnetki besedil iz lekcij. Barvita oprema knjige s številnimi fotografijami in ilustracijami poskrbi za popestritev in prijaznost učnega gradiva.

Prevod: Maja Đukanović. Format: 22 x 28 cm. Obseg: 184 strani.

Cena: 34,00 evrov, spletna cena: 30,60 evrov


 

Rada Lečič
SLOVENŠČINA OD A DO Ž / SLOWENISCH VON A BIS Ž
1. del / 1. Teil
učbenik za začetnike / Lehrbuch für Anfänger

Učbenik je namenjen študentom slovenščine ali udeležencem tečajev, ki želijo po Skupnem evropskem jezikovnem okviru doseči stopnjo znanja A1 (vstopna raven) in A2 (vmesna raven). Vsak izmed desetih vsebinskih sklopov oziroma lekcij vsebuje nabor leksikalnih in slovničnih novosti, ki jih mora naslovnik s krajšimi dvojezičnimi besedili usvojiti in utrditi. Poudarek je na praktičnem delu utrjevanja izgovarjave, pisave, pravilnih oblik in pomenov besed in njihove razvrstitve v stavčno poved. Nove pomenske in slovnične vsebine se nadgrajujejo in jezikovno in slovnično stopnjujejo.

Cena: 34,00 evrov, spletna cena: 30,60 evrov

Več

ZVOKOVNI DODATEK

Učbeniku Slovenščina od A do Ž / Slowenisch von A bis Ž  so za slušno razumevanje dodani zvočni posnetki besedil iz lekcij.
Če jim želite prisluhniti ali si jih naložiti v svoj arhiv, kliknite TUKAJ.


 

Od A do Z_2_Ovitek.inddRada Lečič
Slovenščina od A do Ž / Lo sloveno dalla A alla Ž
2. del / 2a parte
učbenik za nadaljevalce / manuale di perfezionamento

Učbenik je namenjen pouku slovenščine na nadaljevalni stopnji in nadgrajuje prvi priročnik Slovenščina od A do Ž / Lo sloveno dalla A alla Ž. V njem je deset vsebinskih sklopov oziroma lekcij z že znanim in novim, aktualno rabljenim besediščem. Besedila so raznovrstna z različnimi tematikami, kot so npr. slovenski običaji, legende, pravljice, ljudske in umetne pesmi, članki iz časopisov in revij, prireditve in dogodki v Sloveniji, slovenska kuhinja, študentsko delo, vprašanje zdravniku, varovanje okolja, vremenska napoved itd.

Cena: 34,00 evrov, spletna cena: 30,60 evrov

Več

Od A do Z 2_CDZVOKOVNI DODATEK

Učbeniku Slovenščina od A do Ž, 2. del / Lo sloveno dalla A alla Ž, 2a parte  so za slušno razumevanje dodani zvočni posnetki besedil iz lekcij.
Če jim želite prisluhniti ali si jih naložiti v svoj arhiv, kliknite TUKAJ.


 

untitledRada Lečič
SLOVENŠČINA OD A DO Ž / LO SLOVENO DALLA A ALLA Ž
učbenik za začetnike / libro di testo per principianti

Učbenik je nastal na pobudo slušateljev slovenščine kot drugega/tujega jezika.
V njem je deset vsebinskih sklopov oziroma lekcij in vsak izmed njih vsebuje nov nabor leksikalnih in slovničnih novosti, ki jih mora naslovnik s krajšimi dvojezičnimi besedil usvojiti in utrditi. Poudarek je na praktičnem delu utrjevanja izgovarjave, pisave, utrjevanja pravilnih oblik in pomenov besed in njihove razvrstitve v stavčno poved. Nove pomenske in slovnične vsebine se nadgrajujejo in jezikovno in slovnično stopnjujejo.

Cena: 29,00 evrov
Spletna cena: 26,10 evrov

Več

Od A do Z_CD 2ZVOKOVNI DODATEK

Učbeniku Slovenščina od A do Ž / Lo sloveno dalla A alla Ž  so za slušno razumevanje dodani zvočni posnetki besedil iz lekcij.
Če jim želite prisluhniti ali si jih naložiti v svoj arhiv, kliknite TUKAJ.


 

Fondamenti_Naslovnica

Rada Lečič
FONDAMENTI DELLA LINGUA SLOVENA
manuale di grammatica

Drugi natis razprodanega italijanskega prevoda slovničnega priročnika Osnove slovenskega jezika prinaša jedrnat pregled slovničnih pravil slovenskega jezika. Metodična zgradba priročnika je sad dolgoletnih didaktičnih izkušenj avtorice, ki je slovenščino poučevala na univerzah v Rimu, Vidmu, Padovi in Trstu, kjer uči še danes. V njem so strnjeno in pregledno predstavljene glasoslovna, besedoslovna, oblikoslovna in skladenjska ravnina slovenskega jezika ter osnovni napotki o pravilih pisanja v slovenskem jeziku. Številni primeri z naglašenimi besedami ter preglednice v veliki meri olajšajo učenje in razumevanje, še posebej so v dragoceno pomoč nematernim govorcem. Priročnik v italijanščini vsebuje tudi dodatek o ločilih, celotno knjigo pa vizualno spremlja bogata slikovna oprema z opisi – 181 motivov iz zakladnice slovenske kulturne in naravne dediščine bralca popelje skozi pestrost koščka sveta, znotraj katerega se slovenski jezik razvija skozi stoletja.

Cena: 22,00 evrov

Več