Rada Lečič
SLOVENŠČINA OD A DO Ž / SLOVENAČKI OD A DO Ž
učbenik za začetnike / udžbenik za početnike

Učbenik v srbskem prevodu je namenjen študentom slovenščine ali udeležencem tečajev, ki želijo po Skupnem evropskem jezikovnem okviru doseči stopnjo znanja A1 (vstopna raven) in A2 (vmesna raven). Vsak izmed desetih vsebinskih sklopov oziroma lekcij vsebuje nabor leksikalnih in slovničnih novosti, ki jih mora naslovnik s krajšimi dvojezičnimi besedili usvojiti in utrditi. Poudarek je na praktičnem delu utrjevanja izgovarjave, pisave, pravilnih oblik in pomenov besed in njihove razvrstitve v stavčno poved. Nove pomenske in slovnične vsebine se nadgrajujejo in jezikovno in slovnično stopnjujejo.

Uporabnika 10 lekcij s 26 besedili vodi skozi vsakdanje življenjske situacije. Poleg kratkih razlag so sestavni del učbenika še vaje, rešitve, slovnične tabele z vsemi pregibalnimi vzorci ter slovensko-srbski slovar z 2300 besedami. Učbenik je primeren tudi za samouke, saj so vsa besedila naglašena, za slušno razumevanje pa so dodani tudi zvočni posnetki besedil iz lekcij. Barvita oprema knjige s številnimi fotografijami in ilustracijami poskrbi za popestritev in prijaznost učnega gradiva.

Prevod: Maja Đukanović. Format: 22 x 28 cm. Obseg: 184 strani.

Cena: 30,00 evrov, spletna cena: 27,00 evrov