Rada Lečič
SLOVENŠČINA OD A DO Ž
1. in 2. del
učbenik za začetnike in učbenik za nadaljevalce

“Univerzalni” različici 1. in 2. dela učbenika Slovenščina od A do Ž, z besedilom samo v slovenščini in s slovensko-angleškim slovarjem. Barvita oprema obeh knjig s številnimi fotografijami in ilustracijami poskrbi za popestritev in prijaznost učnega gradiva. Format: 22 x 28 cm, obseg: 182 oziroma 184 strani.

Učbenik za začetnike (1. del) je namenjen študentom slovenščine ali udeležencem začetnih tečajev, ki želijo po Skupnem evropskem jezikovnem okviru doseči stopnjo znanja A1 (vstopna raven) in A2 (vmesna raven). Uporabnika 10 lekcij s 26 besedili vodi skozi vsakdanje življenjske situacije. Poleg kratkih razlag so sestavni del učbenika še vaje, rešitve in slovnične tabele z vsemi pregibalnimi vzorci, široko uporabnost pa učbeniku dodaja slovensko-angleški slovar z 2300 besedami. Učbenik je primeren tudi za samouke, saj so vsa besedila naglašena, za slušno razumevanje pa so dodani tudi zvočni posnetki besedil iz lekcij.

Učbenik za nadaljevalce (2. del) je namenjen učenju slovenščine na višji ravni. V njem je deset vsebinskih sklopov z že znanim in novim, aktualno rabljenim besediščem. Besedila z različnimi tematikami (slovenski običaji, legende, pravljice, ljudske in umetne pesmi, članki, slovenska kuhinja, študentsko delo, vprašanje zdravniku …) so naglašena in za slušno razumevanje tudi posneta. V lekcijah so obravnavani: • samostalniki druge ženske sklanjatve; • svojilni pridevnik; • premi in odvisni govor; • glagolski vid (nedovršni in dovršni glagoli); • posebnosti samostalnikov moškega, srednjega in ženskega spola; • oziralni zaimki; • povratni osebni zaimek sebe (se) in povratni svojilni zaimek svoj; • trpni deležnik na -n/-t in glagolnik; • pridevniški zaimki; • stopnjevanje prislova; • določna oblika pridevnika; • skupna imena; • namenilnik; • modalni glagoli; • samostalniški zaimki; • povedkovnik; • vezniki; • predlogi.
Učbenik poleg številnih vaj z rešitvami vsebuje tudi slovnične tabele z vsemi pregibalnimi vzorci in dva slovarja (slovensko-angleškega z več kot 4500 besedami ter slovar nedovršnih in dovršnih glagolov, v katerem so poleg glagolov iz učbenika še nekateri drugi pogosti glagoli).

Cena 1. dela: 30,00 evrov, spletna cena: 27,00 evrov

Cena 2. dela: 34,00 evrov, spletna cena: 30,60 evrov